Τα χωριά της Κυζικηνής Χερσονήσου

Η χερσόνησος της Κυζίκου στις αρχές του 20ου αιώνα είχε συνολικά 17 χωριά (συνυπολογιζομένης και της Αρτάκης), εκ των οποίων τα 14 παράλια καὶ τα 3 μεσόγεια. 

Τὰ 4 ευρίσκονταν στα δυτικά παράλια της χερσονήσου: η Αρτάκη, η Γωνιά, τα Ρόδα και το Χάρακι. 

Τὰ 6 ευρίσκονταν στην βόρεια παραλία: η Δρακούντα, το Βαθύ, ο Κατάτοπος, η Λαγκάδα, η Διαβατή και το Καστέλλι. 

 

Στην ανατολική παραλία: η Μηχανιώνα, η Πέραμος, το Αρμενοχώρι και το Νεοχώριο, ή Κάτω Καινούργιο Χωριό. 

Τα τρία στο εσωτερικό της χερσοννήσου ήταν: το Καμπέρ Μπαχτσέ ή Επάνω Καινούργιο Χωριό ή Γιαπουτζή-κιοϊ, το Χαμαμλί και το Κούκουρο. 

Ο συνολικός πληθυσμὸς όλων ήταν 20.700 Έλληνες, 2.510 Τούρκοι, 1.000 Αρμένιοι,  500 Κιρκάσιοι, και λίγοι Εβραίοι και Αλβανοί.

Στατιστική σύμφωνα με την Απογραφή του έτους 1900

Όνομα Κοινότητος

Αριθμός Κατοίκων

α/α

(Ελληνική ονομασία)

Έλληνες

Τούρκοι

Αρμένιοι

Σύνολο

1

Αρτάκη

10.000

2.500

 

12.500

2

Γωνι

2.500

 

 

2.500

3

Ρόδα

350

50

 

400

4

Χαράκι

1.500

 

 

1.500

5

Δρακούντα

600

 

 

600

6

Βαθ

1.000

 

 

1.000

7

Κατάτοπος

1.000

 

 

1.000

8

Λαγγάδα

1.500

 

 

1.500

9

Διαβατ

300

50

 

350

10

Καστέλλι

600

 

 

600

11

Μηχανιώνα

1.600

 

 

1.600

12

Πέραμος

3.500

 

 

3.500

13

Επάνω Χωρι

1.600

 

 

1.600

14

Κάτω Χωρι

300

 

 

300

15

Αρμενοχώρι

 

 

1.000

1.000

16

Χαμαμλ

 

80

 

80

17

Κούκουρο

 

40

 

40

Σύνολο

26.350

2.720

1.000

30.070

Δοκιμαστικό κείμενο 1

The site amid the marshes of Balkiz Serai is known as Bal-Kiz and entirely uninhabited, though under cultivation. The principal extant ruins are the walls, dating from the fourth century, which are traceable for nearly their whole extent, and the substructures of the temple of Hadrian, the ruins of a Roman aqueduct and a theatre.

The picturesque amphitheatre, intersected by a stream, built in the third century B.C., was one of the largest in the world; its diameter was nearly 500 feet (150 m). Of this magnificent building, sometimes ranked among the seven wonders of the ancient world, thirty-one immense columns still stood erect in 1444. These have since been carried away piecemeal for building purposes.

Colossal foundations of a temple dedicated to the Emperor Hadrian are still visible: the columns were 21.35 metres high (about 70 feet), while the highest known elsewhere, those at Baalbek in Syria are only 19.35 metres (about 63 feet).

The monuments of Cyzicus were used by the Byzantine emperor Justinian as a quarry for the building of his Saint Sophia cathedral, and were still exploited by the Ottomans.

Δοκιμαστικό κείμενο 2

The site amid the marshes of Balkiz Serai is known as Bal-Kiz and entirely uninhabited, though under cultivation. The principal extant ruins are the walls, dating from the fourth century, which are traceable for nearly their whole extent, and the substructures of the temple of Hadrian, the ruins of a Roman aqueduct and a theatre.

The picturesque amphitheatre, intersected by a stream, built in the third century B.C., was one of the largest in the world; its diameter was nearly 500 feet (150 m). Of this magnificent building, sometimes ranked among the seven wonders of the ancient world, thirty-one immense columns still stood erect in 1444. These have since been carried away piecemeal for building purposes.

Colossal foundations of a temple dedicated to the Emperor Hadrian are still visible: the columns were 21.35 metres high (about 70 feet), while the highest known elsewhere, those at Baalbek in Syria are only 19.35 metres (about 63 feet).

The monuments of Cyzicus were used by the Byzantine emperor Justinian as a quarry for the building of his Saint Sophia cathedral, and were still exploited by the Ottomans.

f t g m

Copyright 2017 - www.kyzikos.gr