12 Σεπτεμβρίου 2015

Ολοκληρώθηκε η ψηφιοποίηση του διασωθέντος αρχείου των Παλατίων Μαρμαρά

Ολοκληρώθηκε πρόσφατα, από το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (http://www.ipamiet.gr/miet/), η ψηφιοποίηση ενός πολύτιμου αρχειακού υλικού, προερχόμενου κατά κύριο λόγο από το χωριό Παλάτια του Μαρμαρά, το οποίο έχει καταλήξει, χάρη στην ευαισθησία και τη φροντίδα των προσφύγων, στον Πολιτιστικό Όμιλο Νέων Παλατίων, στα Νέα Παλάτια Αττικής.

Το έργο αυτό το οποίο έχει σκοπό τη διάσωση του υλικού και τη μελλοντική διάθεσή του προς το ερευνητικό κοινό της περιοχής του Μαρμαρά, ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο και πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του διευθυντή του Ιδρύματος καθ. κ. Αγαμέμνονα Τσελίκα, της υπεύθυνης ψηφιοποίησης αρχείων κας Χριστίνας Κόσσυβα και του προέδρου του Πολιτιστικού Ομίλου Νέων Παλατιών, κ. Θεόφιλου Μηλιόγλου.

Ψηφιοποίηθηκε το σύνολο του αρχείου, το οποίο περιλαμβάνει 170 περίπου οθωμανικά και ελληνικά έγγραφα κυρίως του 19ου και 20ου αιώνα. Στα χειρόγραφα αυτά ο ερευνητής θα βρει πλήθος πληροφοριών σχετικά με το οθωμανικό διοικητικό πλαίσιο στο οποίο υπαγόταν η νήσος του Μαρμαρά, την τοπική αυτοδιοίκηση της ελληνικής κοινότητας και το εμπόριο. Επιπλέον, το αρχείο περιλαμβάνει πράξεις νομικής (όπως ζητήματα κτηματολογικά, αγοραπωλησίες, διαφωνίες, διαθήκες κ.ά.), ληξιαρχικής και φορολογικής φύσεως, αλλά και έγγραφα που αντικατοπτρίζουν τη ζωή των προσφύγων κατά τα πρώτα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα.

Το αρχειακό υλικό βρίσκεται πλέον στη φάση της εκ νέου καταγραφής, αρίθμησης και περιγραφής από τον Δρ. Ιωάννη Παπαχρήστου, συνεργάτη των Εκδόσεων Κύζικος.

Δοκιμαστικό κείμενο 1

The site amid the marshes of Balkiz Serai is known as Bal-Kiz and entirely uninhabited, though under cultivation. The principal extant ruins are the walls, dating from the fourth century, which are traceable for nearly their whole extent, and the substructures of the temple of Hadrian, the ruins of a Roman aqueduct and a theatre.

The picturesque amphitheatre, intersected by a stream, built in the third century B.C., was one of the largest in the world; its diameter was nearly 500 feet (150 m). Of this magnificent building, sometimes ranked among the seven wonders of the ancient world, thirty-one immense columns still stood erect in 1444. These have since been carried away piecemeal for building purposes.

Colossal foundations of a temple dedicated to the Emperor Hadrian are still visible: the columns were 21.35 metres high (about 70 feet), while the highest known elsewhere, those at Baalbek in Syria are only 19.35 metres (about 63 feet).

The monuments of Cyzicus were used by the Byzantine emperor Justinian as a quarry for the building of his Saint Sophia cathedral, and were still exploited by the Ottomans.

Δοκιμαστικό κείμενο 2

The site amid the marshes of Balkiz Serai is known as Bal-Kiz and entirely uninhabited, though under cultivation. The principal extant ruins are the walls, dating from the fourth century, which are traceable for nearly their whole extent, and the substructures of the temple of Hadrian, the ruins of a Roman aqueduct and a theatre.

The picturesque amphitheatre, intersected by a stream, built in the third century B.C., was one of the largest in the world; its diameter was nearly 500 feet (150 m). Of this magnificent building, sometimes ranked among the seven wonders of the ancient world, thirty-one immense columns still stood erect in 1444. These have since been carried away piecemeal for building purposes.

Colossal foundations of a temple dedicated to the Emperor Hadrian are still visible: the columns were 21.35 metres high (about 70 feet), while the highest known elsewhere, those at Baalbek in Syria are only 19.35 metres (about 63 feet).

The monuments of Cyzicus were used by the Byzantine emperor Justinian as a quarry for the building of his Saint Sophia cathedral, and were still exploited by the Ottomans.

f t g m

Copyright 2017 - www.kyzikos.gr