24 Αυγούστου 2015

Πλήθος προσκυνητών και μεγάλη συγκίνηση στην Πατριαρχική Θ. Λειτουργία στην Φανερωμένη Κυζίκου

Παρουσία του Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα, του Γενικού προξένου στη Σμύρνη, των τοπικών αρχών και μεγάλου πλήθους προσκυνητών, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μετά από 93 έτη, την Κυριακή 23 Αυγούστου 2015, Πατριαρχική Θ. Λειτουργία στα ερείπια της Ι.Μ. Παναγίας Φανερωμένης Κυζίκου Μικράς Ασίας.

Με τη βοήθεια του Θεού και μετά την συγκινητική ανταπόκριση φέτος τόσο των Κυζικηνών από την Ελλάδα, όσο και των τοπικών Αρχών και του κόσμου της Erdek (Αρτάκης), αναμένουμε η Λειτουργία αυτή να καθιερωθεί κάθε χρόνο αυτή τη μέρα, ώστε όλοι οι Αρτακηνοί, όλοι οι Κυζικηνοί στην καταγωγή, να έχουν την ευλογία μια τουλάχιστο φορά στη ζωή τους να καταφέρουν να παραστούν και να ζήσουν το ίδιο θαύμα που ζήσαμε όλοι εμείς εχθές.

Όσοι συμβάλλαμε στην πραγματοποίηση αυτού του ιστορικού γεγονότος αισθανόμαστε από την Κυριακή απέραντη χαρά και ευλογία. Αλλά και όλοι ανεξαιρέτως όσοι το έζησαν από κοντά, θα το θυμούνται σίγουρα για μια ζωή και θα έχουν να πούν οτι εκείνη την πρώτη φορά, το 2015, "ήμουν κι εγώ εκεί".

Ένα μικρό απόσπασμα από τον συγκλονιστικό λόγο του Οικουμενικού Πατριάρχη:

"...Ἄν καὶ τὰ τελευταῖα χρόνια ὁ Πατριάρχης ἐσυνήθιζε, ἀγαπητοί προσκυνηταὶ καὶ ἀκροαταί, σὰν σήμερα νὰ εὑρίσκεται εἰς τὴν Ἴμβρο, καὶ νὰ πανηγυρίζῃ στοὺς Ἁγίους Θεοδώρους, τὴν πεφιλημένη γενέτειρά του, τὴν σημερινὴ πάνδημη Θεομητορικὴ ἑορτή, ὅταν ἠξιώθηκε νὰ ὀργανώσῃ πέρυσι τὴν πρώτην ἐδῶ λειτουργίαν μετὰ τὴν ἀνταλλαγὴν τῶν πληθυσμῶν, τοῦ ἐγεννήθη ἡ σκέψις καὶ ἡ ἱερὰ ἐπιθυμία νὰ ξαναζωντανέψῃ καὶ τὸ ἄλλοτε μεγάλο ἐτήσιο πανηγύρι τῆς πάλαι λαμπρᾶς Μονῆς μας. Καὶ ἔτσι, μὲ πολλὴν καὶ βαθεῖαν συγκίνησιν ἔστρεψε τὸ βλέμμα καταντικρὺ τοῦ Πατριαρχικοῦ θρόνου καὶ ἐκοίταξε ἔνδακρυς τὴν εἰκόνα τῆς Φανερωμένης, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ ἐπιβλητικὸ προσκυνητάριό της στὸ βόρειον κλίτος τοῦ πανσέπτου Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τὸν συντροφεύει μὲ ἄφατον μητρικὴν στοργὴν ὅλα τὰ χρόνια τῆς Πατριαρχίας του, ἀκούει καθημερινῶς τοὺς μυστικοὺς καὶ τοὺς ἀλαλήτους στεναγμοὺς τῆς καρδιᾶς του καὶ τὰς ἐκ βαθέων προσευχάς του καὶ γλυκαίνει μὲ θείαν παρηγορίαν τὴν ψυχήν του. Τὴν ἐκοίταξε ἐπιμόνως, καὶ ἀπεφάσισε ἀμέσως νὰ ἔλθῃ αὐτοπροσώπως, εὐλαβὴς καὶ αὐτὸς προσκυνητὴς τῆς ἐρειπωμένης ἁγίας Μονῆς, νὰ τελέσῃ Πατριαρχικὴν Θείαν Λειτουργίαν, νὰ τιμήσῃ τὸν ἅγιον τόπον ὅπου ἐπὶ αἰῶνας ἐτιμᾶτο εὐλαβῶς ἡ μεγάλη Μητέρα τῶν Κυζικηνῶν, νὰ τῆς ψάλῃ, ἐδῶ εἰς τὸ ἐρειπωμένο ἀρχοντικό της, τὸ «Χαῖρε ἡ μεταστᾶσα πρὸς τὰ ἄνω βασίλεια» καὶ τὸ «Εὐλογημένη Σὺ ἐν γυναιξί! Μακαρία ἡ γαστὴρ ἡ χωρήσασα Χριστόν!». Καὶ ἀκόμη, νὰ τῆς εἴπῃ ἑνα μεγάλο εὐχαριστῶ γιὰ τὴν διαρκῆ προστασίαν της, διὰ τὴν καθημερινὴν βοήθειάν της καὶ εἰς αὐτόν, καὶ εἰς τὸ Πατριαρχεῖον, καὶ εἰς τὸ Γένος μας! ..."

 

Δοκιμαστικό κείμενο 1

The site amid the marshes of Balkiz Serai is known as Bal-Kiz and entirely uninhabited, though under cultivation. The principal extant ruins are the walls, dating from the fourth century, which are traceable for nearly their whole extent, and the substructures of the temple of Hadrian, the ruins of a Roman aqueduct and a theatre.

The picturesque amphitheatre, intersected by a stream, built in the third century B.C., was one of the largest in the world; its diameter was nearly 500 feet (150 m). Of this magnificent building, sometimes ranked among the seven wonders of the ancient world, thirty-one immense columns still stood erect in 1444. These have since been carried away piecemeal for building purposes.

Colossal foundations of a temple dedicated to the Emperor Hadrian are still visible: the columns were 21.35 metres high (about 70 feet), while the highest known elsewhere, those at Baalbek in Syria are only 19.35 metres (about 63 feet).

The monuments of Cyzicus were used by the Byzantine emperor Justinian as a quarry for the building of his Saint Sophia cathedral, and were still exploited by the Ottomans.

Δοκιμαστικό κείμενο 2

The site amid the marshes of Balkiz Serai is known as Bal-Kiz and entirely uninhabited, though under cultivation. The principal extant ruins are the walls, dating from the fourth century, which are traceable for nearly their whole extent, and the substructures of the temple of Hadrian, the ruins of a Roman aqueduct and a theatre.

The picturesque amphitheatre, intersected by a stream, built in the third century B.C., was one of the largest in the world; its diameter was nearly 500 feet (150 m). Of this magnificent building, sometimes ranked among the seven wonders of the ancient world, thirty-one immense columns still stood erect in 1444. These have since been carried away piecemeal for building purposes.

Colossal foundations of a temple dedicated to the Emperor Hadrian are still visible: the columns were 21.35 metres high (about 70 feet), while the highest known elsewhere, those at Baalbek in Syria are only 19.35 metres (about 63 feet).

The monuments of Cyzicus were used by the Byzantine emperor Justinian as a quarry for the building of his Saint Sophia cathedral, and were still exploited by the Ottomans.

f t g m

Copyright 2017 - www.kyzikos.gr